Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/menntaklifadmin/public_html/wp-content/themes/spacious-child/functions.php on line 20

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /web/menntaklifadmin/public_html/wp-content/themes/spacious-child/functions.php on line 23

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/menntaklifadmin/public_html/wp-content/themes/spacious-child/functions.php on line 20

Warning: implode(): Invalid arguments passed in /web/menntaklifadmin/public_html/wp-content/themes/spacious-child/functions.php on line 23

 Kynheilbrigði, jafnrétti og sjálfsmynd frá félagslegum sjónarhóli: Heimildir og ítarefni

Um staðalmyndir kynjanna:
-sem mannréttindabrot:

Gender Steretyping as a Human Rights Violation, Office of the High Commisioner for Human Rights, http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/WRGS/2013-Gender-Stereotyping-as-HR-Violation.docx

 

-sem neikvæður áhrifavaldur á lífsgæði:

Stereotype Threat Spillover: How Coping With Threats to Social Identity Affects Aggression, Eating, Decision Making, and Attention. Michael Inzlicht and Sonia K. Kang. University of Toronto Scarborough https://static1.squarespace.com/static/550b09eae4b0147d03eda40d/t/55272459e4b0bfc7b23abb2f/1428628569002/stereotype-threat-spillover-how-coping-with-threat.pdf

 

í barnaefni og kvikmyndum:

Gender stereotypes: An Analysis of Popular Films and TV, Stacy L. Smith, Annenberg School for Communication, Crystal Allene Cook, The Geena Davis Institute on Gender in Media, http://annenberg.usc.edu/pages/~/media/MDSCI/Gender%20Stereotypes.ashx og 250

 

-í kynjuðum leikföngum:

Children’s Toy Adverts on British TV Analyzed – It’s Worse Than We Thought, Sally Peck, The Telegraph Dec 17, 2015. http://www.telegraph.co.uk/women/family/250-childrens-toy-adverts-on-british-tv-analysed—its-worse-tha/

 

Um stöðu kvenna og kynjahlutföll í tæknigeiranum í USA, þar sem tækniþróun í vestrænum heimi er hvað örust:

What’s Holding Back Women in Tech? By LINDSAY GELLMAN and GEORGIA WELLS, Wall Street Journal, March 22, 2016

ATH að ofangreind frétt byggir á skýrslu McKinsey&Company og LeanIn.org um stöðu kvenna á almennum atvinnumarkaði vestanhafs: Women in the Workplace 2015

http://womenintheworkplace.com/ui/pdfs/Women_in_the_Workplace_2015.pdf?v=5

 

Um heilsu og velferð karlmanna:
Helping men to help themselves, LEA WINERMAN, Monitor, June 2005, Vol 36, No. 6  http://www.apa.org/monitor/jun05/helping.aspx

 

Um tíðni sjálfsvíga meðal karlmanna:

The silent epidemic of male suicide. Issue: BCMJ, Vol. 53, No. 10, December 2011, page(s) 529-534 Articles. Dan Bilsker, PhD, Jennifer White, EdD

Hér á landi eru sjálfsvíg algengasta dánarorsök karlmanna í aldurshópnum 18 til 25 ára en á bilinu fjórir til sex ungir karlar falla fyrir eigin hendi á hverju ári samkvæmt upplýsingum frá samtökunum Geðhjálp.  http://gedhjalp.is/um-gedhjalp/upplysingapostar/2015-juni/

 

Um hugmyndir stúlkna og drengja um gagnstæða kynið og hlutverk þeirra á skólalóðinni út frá kyni (sænsk rannsókn):

Flickors- och pojkars föreställningar om det motsatta könets roll på skolgården Jackie Norrgård & Martin Svensson, Linneuniversitetet, 2015. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:889656/FULLTEXT01.pdf

 

Um valdaskipan og virðingarsess meðal íslenskra leikskólabarna út frá kyni:

Virðingarsess leikskólabarna: Þekking á barnaefni, kynjun og lagskipting í tveimur leikskólum, Þórdís Þórðardóttir, Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun, ágúst 2015. http://netla.hi.is/greinar/2015/ryn/001.pdf

 

Um velferð og líðan lbgtq barna í USA:

Supporting and Caring for our Gender Expansive Youth, Human Rights Campaign Foundation & Gender Spectrum, 2013. http://hrc-assets.s3-website-us-east-1.amazonaws.com//files/assets/resources/Gender-expansive-youth-report-final.pdf

 

Um þunglyndi og sjálfsvígstíðni meðal transgender barna í USA:

Suicide Attempts among Transgender and Gender Non-Conforming Adults, FINDINGS OF THE NATIONAL TRANSGENDER DISCRIMINATION SURVEY, Ann P. Haas, Ph.D. and Philip L. Rodgers, Ph.D., American Foundation for Suicide Prevention, Jody L. Herman, Ph.D. Williams Institute, UCLA School of Law, January 2014 http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/AFSP-Williams-Suicide-Report-Final.pdf

 

Um tíðni kláms á netinu:

Global Political Economy: Evolution and Dynamics, Robert O’Brien, Marc Williams, bls. 213.

 

Um klámáhorf meðal íslenskra barna og ungmenna:

Útbreiðsla kláms og hugsanleg áhrif þess: Er þörf á aukinni fræðslu?, Ástrós Erla Benediktsdóttir, 2014.

http://skemman.is/stream/get/1946/17971/42090/1/FRG261L_BA_ritger%C3%B0_loka_%C3%81str%C3%B3s_Erla_Benediktsd%C3%B3ttir_2306912909.pdf

 

Um ofbeldi og árásargirni í klámi:

Aggression and Sexual Behavior in Best-Selling Pornography Videos: A Content Analysis Update, Ana J. Bridges, Robert Wosnitzer, Erica Scharrer, Chyng Sun, Rachael Liberman, http://vaw.sagepub.com/content/16/10/1065.abstract

 

Um rökstuðning Utah fylkis í USA fyrir því að lýsa klámi sem ógn við lýðheilsu íbúanna:

S.C.R. 9 Concurrent Resolution on the Public Health Crisis, STATE OF UTAH, 2016 General Session. http://le.utah.gov/~2016/bills/static/SCR009.html

 

Um tíðni og eðli sexting meðal ungmenna vestanhafs:

Youth Sexting: Prevalence Rates, Driving Motivations, and the Deterrent Effect of Legal Consequences, Sexuality Research and Social Policy, Heidi Strohmaier, Megan Murphy, David Dematteo, september 2015. https://www.researchgate.net/publication/272015427_Youth_Sexting_Prevalence_Rates_Driving_Motivations_and_the_Deterrent_Effect_of_Legal_Consequences

 

Umfjöllun um stöðu íslensku lögreglunnar gagnvart hrelliklámi:

Lögreglan máttlaus gagnvart nektarmyndum á netinu, Vísir, 8. september 2014. http://www.visir.is/logreglan-mattlaus-gagnvart-nektarmyndum-a-netinu/article/2014709089991

 

Um kynhegðun barna og ungmenna á netinu:

Emerging Patterns and Trends Report #1, Youth-Produced Sexual Content, Internet Watch Foundation in partnership with Microsoft, 10 March 2015, https://www.iwf.org.uk/assets/media/resources/Emerging%20Patterns%20and%20Trends%20Report%201%20-%20Youth-Produced%20Sexual%20Content.pdf

Um heilsu og líðan íslenskra skólabarna í alþjóðlegu samhengi:

Social determinants of health and well-being among young people, HEALTH BEHAVIOUR IN SCHOOL-AGED CHILDREN (HBSC) STUDY: INTERNATIONAL REPORT FROM THE 2009/2010 SURVEY, Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, 2012.

 

Um valdaskipan og virðingarsess leikskólabarna:

Et godt børnehavebarn? Daginstitutioners kompetencekrav og hvordan børn med forskellig social baggrund håndterer dem.  Ellegaard, T. (2004). [Óbirt doktorsritgerð]. Hróarskelda: Roskilde Universitet.

Børnehaven gør en forskel. Palludan, C. (2005). Árósar: Århus Universitetsforlag.

Masculin domination. Bourdieu, P. (2001). Stanford: Stanford University Press.

 

Um áhrif kynvæðingar á sjálfsmynd (self-sexualization) barna:

Sexualization of Girls is Linked to Common Mental Health Problems in Girls and Women–Eating Disorders, Low Self-Esteem, and Depression; An APA Task Force Reports, American Psychological Association, 2007. http://www.apa.org/news/press/releases/2007/02/sexualization.aspx

Letting Children be Children, Report of an Independent Review of the Commercialisation and Sexualisation of Childhood, Reg Bailey, 2011. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/175418/Bailey_Review.pdf

Um líkamsímynd, heilsu og líðan íslenskra skólabarna:

Stattu með þér! Þórdís Elva Þorvaldsdóttir og Vitundarvakning um kynferðislegt, andlegt og líkamlegt ofbeldi gegn börnum, 2014. https://www.velferdarraduneyti.is/stattumedther/

 

Útgefandi
Hvað
Vefslóð
Fyrir
Kynheilbrigði, jafnrétti og sjálfsmynd frá félagslegum sjónarhóli: Heimildir og ítarefni